Samen delen, samen spelen

Respect voor eigenheid en autonomie van het kind

Respect voor de talenten van het kind

Kinderen kunnen onder begeleiding zelf hun conflict oplossen